#Cancel Gender Based Violence in Basket (CGBV in Basket) е Erasmus+ Sports проект кој се изработува во периодот од Декември 2022 година до Ноември 2024 година.

Пандемијата предизвикана од вирусот COVID-19 го интензивираше проблемот со родово базирано насилство, според Предлогот на Комисијата на ЕУ од 8 март 2021 година за справување со РН. Според истражувањето на FRA ширум ЕУ, една третина од жените во Европската Унија биле жртви на физичко или сексуално злоставување откако наполниле 15 години. Во спортскиот свет, има далеку поголем број на жртви на насилство забележани врз женските спортисти бидејќи родовите стереотипи доведуваат до недостаток на почит кон голем број спортистки на глобално ниво. Физичкото и менталното здравје на жртвите може да претрпи непоправливи последици од секое насилно злоставување насочено против жените или луѓето воопшто. Досега, феноменот на физичко или психичко малтретирање врз спортистки сè уште е недоволно пријавен. Во земјите-членки на ЕУ, концептот на „родово базирано насилство” е непознат во контекст на спортот. Сега, крајно време е сите да бидат свесни дека жените и мажите се еднакви и комплементарни и дека нема дискриминација во општеството, а особено во областа на спортот. Проектот #Cancel GBV in Basket има за цел да го изедначи јазот помеѓу проблемот и начините на справување со него, да ги охрабри жртвите да ги споделат своите размислувања со своите тренери, да ги едуцираат спортистите да не им наштетуваат на другите луѓе и да создадат систем кој може да ги елиминира насилните ситуации.CGBV in Basket е соработка помеѓу четири кошаркарски федерации – Грчката, Кипарската, Бугарската и Северна Македонската кошаркарска федерација и социјалните истражувачи од АКМИ и Центарот за социјални иновации (CSI-CY).

Цели на проектот

СЦ1

Рано откривање на девијантното однесување на спортистите во кошарката за да се обезбеди високо ниво на безбедност во кошарката.

СЦ2

Активно ангажирање на спортистите во активности за елиминација на „#Cancel GBV in Basket

СЦ3

Да се обезбеди психолошка и правна поддршка прилагодена на специфичните потреби на жртвите во кошарка

СЦ4

Да се подигне свеста за #Cancel GBV in Basket (елиминирање на родово базираното насилство) на ниво на ЕУ".

Целна група

Кошаркарски тренери, кондициски тренери и кошаркарски работници, кои ќе бидат обучени за тоа како да ги детектираат раните знаци на девијантно однесување на спортистите, со цел да се спречат делови од спортската култура кои можат да придонесат за нездраво и несоодветно однесување во односот, преку препознавање и решавање за да се елиминира родово базираното насилство во кошарката

На ранливите жртви, а особено на спортистките од кошаркарската заедница кои страдаат од секаков вид на злоупотреба или дискриминација, ќе им се обезбеди правна или ментална помош за нивно зајакнување. Во целната група ќе вклучиме спортисти кои биле жртва или сведок на агресивно однесување од нивните соиграчи, родова дискриминација или било каков вид на исклучување и насилство во кошаркарската средина.

Кошаркарски спортисти кои ќе бидат ангажирани во активности за когнитивна бихејвиорална терапија, за елиминација #Cancel GBV in Basket во млади категории. Кошаркарите ќе научат за РБН, формите што може да ги има, карактеристиките на жртвите и злоставувачите, како и неговото влијание врз општеството за спречување на насилни инциденти.

Националните кошаркарски здруженија кои ќе бидат одговорни за откривање и справување со девијантното однесување на младите спортисти преку имплементација на систем за управување со специфични случаи кој ќе ги оценува и следи насилните инциденти, преку утврдување на технички барања за управување со случаи на РБН, обезбедување поддршка прилагодена на специфичните потреби на жртвите на насилство врз жените.

Засегнатите страни односно спортските федерации, кошаркарските организации, спортските психолози и пошироката јавност во процес кој ќе воспостави поинклузивна средина за жените спортистки без родови стереотипи и дискриминација”.

Work Packages

Проектот има вкупно пет работни пакети (РП):

РП1: Управување и координација на проекти
РП2: Рано откривање на елиминација на РБН во кошарката
РП3: Активности за когнитивна бихејвиорална терапија за справување со РБН и дискриминација меѓу спортистите
РП4: Систем за управување со случаи за справување со родово базирано насилство (РБН) и дискриминација во спортот
РП5: Активности за дисеминација и комуникација