Гърция

Гръцка баскетболна федерация

Гръцката баскетболна федерация е висшият орган във връзка със спорта баскетбол в Гърция. Управителният съвет, който се състои от 21 члена управлява федерацията начело с Президента. Всички местни баскетболни асоциации и комитети, които отговарят за провеждането на баскетболните първенства на местно ниво, работят под надзора на федерацията. Гръцката баскетболна федерация издава всички лицензи за състезателите в регионалните и националните първенства. Федерацията организира всички мъжки и женски първенства на национално ниво (освен А1 национално мъжко първенство), както и финалната фаза на всички първенства за подрастващи. Гръцката баскетболна федерация организира и Националните купи за мъже и жени. Също така федерацията отговаря за всички национални отбори за мъже, жени и всички възрастови групи, както и за националните отбори 3х3, които представят Гърция на международните състезания на ФИБА. Основна цел на федерацията е да се разпространява любовта към баскетбола, като се фокусира върху децата и тийнеиджърите, като промотира ценностите феърплей, социално включване както и отборния дух като основен компонент на самоусъвършенстването в персонален аспект.

Кипърска баскетболна федерация

Кипърската баскетболна федерация (КБФ) е управляващият орган за спорта баскетбол в Кипър. КБФ е основана през 1966 г. и е приета за редовен член на ФИБА през 1974 г. КБФ има за членове 32 клуба, като 220 отбора участват в различните първенства с 400 регистрирани състезатели. КБФ е сдружение с нестопанска цел, което представлява спорта баскетбол на национално и международно ниво. Основната и роля е да развива баскетбола, 3х3 и баскетбола на колички за мъже и жени на национално ниво, като в същото време осигурява представянето на националните отбори от всички възрастови групи в официалните международни състезания. Основната дейност на КБФ е: развива спорта на национално ниво; представя на възможно най-високо ниво страната в международните органи и състезания; работи за увеличаването на участието на млади състезатели; работи за увеличаването на броя членове – баскетболни клубове; организира националните първенства от най-малката възрастова група до 8г. до мъже и жени; създава ръководство, съгласно международните стандарти и характеристики на местните състезатели и да координира спазването на това ръководство от клубовете; организира дейности за популяризирането на спорта; работи за увеличаването на броя фенове, които гледат баскетбол по време на сезона; развива клубната структура и помага на клубовете да създават източници за доходи; осигурява възможно най-добрите условия за увеличаването на нивото на спортните умения на състезателите и най-доброто им представяне; развива чрез спорта персоналността, поведението, чувството за феърплей и уважение към противника и житейски умения на малките деца.

Българска федерация баскетбол

БФБ е независимо доброволно обединение на клубове и сдружения по баскетбол в Република България, осъществяващи дейности по развитието на баскетбола в официално признатите от Международната федерация по баскетбол (ФИБА) дисциплини – стандартен баскетбол, 3х3, баскетбол на инвалидни колички и баскетбол за ветерани и представлява българския баскетбол в международните и националните спортни организации и членува в Международната федерация по баскетбол (ФИБА).
Целите на БФБ са:

  1. Да развива и популяризира баскетбола в България .
  2. Да разработва насоките, основните методически изисквания и документи за практикуването на баскетбола в България в съответствие с основните насоки на националната политика и програма в областта на физическото възпитание и спорта, националните програми за развитие на българския баскетбол и да следи и контролира изпълнението им;
  3. Да координира и контролира организацията, развитието и практикуването на баскетболната игра в България в пълно съответствие с утвърдените за този спорт национални и международни норми и изисквания;
  4. Да осъществява всякакъв вид дейност насочена към превръщането на баскетбола в широко популярен и общественозначим спорт;
  5. Да утвърди баскетбола като спорт, който помага за възпитанието, социалното общуване, формирането на културата на поведение и ценностната система на младите хора.
  6. Да създава условия за повишаване спортно-техническото ниво на състезателите и за тяхната най-пълноценна изява.
  7. Да работи за заемането на престижни позиции на българския баскетбол в национален и международен мащаб.
  8. Да привлича високо квалифицирани специалисти и съдейства за квалификацията на заетите и свързани с баскетболната игра кадри.

Северна Македония

Баскетболна федерация на Северна Македония

Федерацията съществува от 1950 г. заедно с Югославската баскетболна федерация, а от 1993 г. е независима и призната от ФИБА (на световния конгрес в Пуерто Рико). След 30 години днес федерацията има повече от 80 клуба и 200 отбора от всички възрастови категории за подрастващи, мъже и жени с 3 500 регистрирани състезатели. Най-високото ниво на състезания е Първа Мъжка Лига, която всяка година стартира през октомври и приключва с финална фаза в края на месец май, като участват 12 отбора и мачочвете се организират всяка седмица в посочения период. Баскетболната федерация на Северна Македония (БФСМ) е управляващият орган на спорта баскетбол в страната. БФСМ следва правилата и разпоредбите на ФИБА. Федерацията също организира вътрешни и международни състезания, континентални състезания (на ниво подрастващи или мъже/жени) и активно участва в международни проекти, които са фокусирани върху продължителното развитие на спорта. Северна Македония е домакин на континентални първенства повече от 30 години, докато в същото време организира местните първенства, национални купи, Супер купи за мъже, жени и подрастващи. В последно време, в допълнение към ежедневните си дейности, федерацията добави няколко проекта с няколко други национални федерации от Европа – признати от ФИБА и Европейския съюз по Еразъм + спорт.

Център за социални иновации

Център за социални иновации (ЦСИ) е организация за научни изследвания и развитие, която се фокусира върху социалните иновации, които могат да донесат позитивна промяна на местни, национални, регионални и глобални организации. Тези организации включват, но не са ограничени до правителства, местни административни агенции, сдружения с нестопанска цел, търговски юридически лица и образователни институции. Екипът на ЦСИ включва отворени за нови идеи, напълно подготвени изследователи, предприемачи, мениджъри проекти, преподаватели и специалисти по информационни технологии. ЦСИ има способностите и квалификацията да идентифицира социалните нужди и да разработва и прилага инциативи за устойчиво развитие. Областта на компетентност на екипа на ЦСИ са традиционно и дигитално образование, предприемачество, стартъпи, иновации, креативност, преговори, интелектуалната собственост, социална отговорност, бизнес решения, анализ на данни, информационни технологии, мениджмънт на проекти, оценка на проекти, продуктова валидация, обучение и компютърни игри. ЦСИ придобива знание и умения от широка глобална мрежа, която включва академични институции, IT компании, обществени услуги, международни организации и стартъпи.

UNIVERSAL EDUCATION

Universal Education (Универсално образование) е учредено през 2000 година под името AKMI KEK S.A. и е сертифицирано като Национален център за професионално обучение на ниво 2 (K.D.V.M.2) от Националната организация за сертифициране на квалификации и професионално ориентиране (EOPPEP). Разполага с над 25 години опит в областта на Професионалното образование и обучение и на обучението през целия живот, с акцент върху пионерските методологии/дейности за учене и с присъствие в Атина и Солун. До момента повече от 20 000 лица са се записали и са се възползвали от занятия по различни области. Техните частни съоръжения са получили 1 милион евро инвестиции за инфраструктура и оборудване с най-нови технологии. Също така са установили връзки за международно сътрудничество с организации като ITEC, Pearson Edexcel, SQA и ACTA. Universal Education е сред първите избори за частно професионално обучение, предлагайки както дългосрочни, така и краткосрочни курсове в различни области и предоставя „практическа“ ориентация, като работи с напълно оборудвани лаборатории, проектирани според стандартите и симулиращи реалните условия на ежедневния професионален живот или подкрепяйки курсовете с WBL задания. Освен това си сътрудничи с експерти от пазара на труда, стопански палати, синдикати и асоциации осигурява конкретен поглед върху света на труда, спомагайки за по-осъзнат избор на професия и подготвяйки бъдещите колеги, които са в състояние да реагират ефективно на нуждите на пазара.